Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Veenäitude teatamine
Energiaauditid
print

VEENÄITUDE TEATAMINE

Veenäit tuleb teatada hiljemalt iga kuu esimese tööpäeva hommikuks.

Hiljem teatatud veenäidud on informatiivsed, mida ei saa kasutada arvete koostamisel.

Teata veenäit helistades:    +372 3846 052
                     sõnumiga:    +372 5237 781
                     e-postiga:    info@jarvahaldus.ee
Sõnumi ja e-posti sisuks kirjuta:
nimi (kelle nimel on leping), aadress ja veenäit.