Firmast Kontakt Soojusenergia Vesi ja heitvesi Info HANKED Veemajanduse projekt 2007-2013 Teated Soojamajanduse projekt
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Tegevusaruanne
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
Vee kvaliteet
print

Veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad AS Järva Haldus teeninduspiirkonnas alates 1. jaanuar 2018

Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla, Ervita küla, Vahuküla

Tasu võetud vee eest                                                 0,92 €/m3

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest          1,44 €/m3

 

Abonementtasud veele vastavalt veemõõtjale on järgmised:

      kuni 1,6 m³/h                                                 0,64 €/kuus

1,7 kuni 2,5 m³/h                                                 2,56 €/kuus

2,6 kuni 6,3 m³/h                                                 6,39 €/kuus

üle 6,3 m³/h                                                6,39€/kuus + 0,19 € iga m3/ h, mis on üle 6,3m³/h               

Abonementtasu määrad heitveele on samad, mis veelegi.


*** Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses.


Hinnad on kehtestatud vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2015 käskkirja nr 844 
ja Järva Vallavalitsuse määrusele