Firmast Kontakt Vesi ja heitvesi Soojusenergia HANKED Info Teated Veemajanduse projekt 2007-2013 Soojamajanduse projekt
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Tegevusaruanne
Vee kvaliteet
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
print

Veevarustuse ning heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenuse hinnad AS Koeru Kommunaal teeninduspiirkonnas alates 1. jaanuar 2018

Koeru alevik, Vao küla, Kalitsa küla, Ervita küla, Vahuküla

Tasu võetud vee eest                                                 0,92 €/m3

Tasu heitvee ärajuhtimise ja puhastamise eest          1,44 €/m3

 

Abonementtasud veele vastavalt veemõõtjale on järgmised:

      kuni 1,6 m³/h                                                 0,64 €/kuus

1,7 kuni 2,5 m³/h                                                 2,56 €/kuus

2,6 kuni 6,3 m³/h                                                 6,39 €/kuus

üle 6,3 m³/h                                                6,39€/kuus + 0,19 € iga m3/ h, mis on üle 6,3m³/h               

Abonementtasu määrad heitveele on samad, mis veelegi.


*** Hindadele lisandub käibemaks seadusega kehtestatud suuruses.


Hinnad on kehtestatud vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2015 käskkirja nr 844 
ja Järva Vallavalitsuse määrusele