Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
print

Vee kvaliteet


Terviseameti üld
hinnangut  joogivee kvaliteedi kohta saab vaadata siit


Koeru alevik
 Vee kvaliteet vastab Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

2016

I kv 2016 Koeru Keskkooli mikrobioloogiline analüüs
I kv 2016 Koeru Keskkooli keemiline analüüs.
I kv 2016 Koeru Keskkooli pestitsiidi analüüs.
I kv 2016 Koeru Hooldekeskuse mikrobioloogiline analüüs.
I kv 2016 Koeru hooldekeskuse keemiline analüüs.

2015 

IV kv 2015 Koeru Keskkool mikrobioloogiline analüüs
IV kv 2015 Koeru Keskkool keemiline analüüs
IV kv 2015 Koeru hooldekeskus mikrobioloogiline analüüs
IV kv 2015 Koeru hooldekeskus keemiline analüüs
III kv 2015 Koeru Keskkool mikrobioloogiline analüüs
III kv 2015 Koeru Keskkool keemiline analüüs
III kv 2015 Koeru hooldekeskus mikrobioloogiline analüüs
III kv 2015 Koeru hooldekeskus keemiline analüüsf
III kv 2015  keemiline analüüs 
I kv 2015 mikrobioloogiline analüüs 
I kv 2015 keemiline analüüs
I kv 2015 mikrobioloogiline analüüs
I kv 2015 pestitsiidijääkide määramine
 
 
Ervita küla 

Veevõrgu vesi on tervisele ohutu, kuid ei vasta joogivee kvaliteedinõuetele liigse rauasisalduse tõttu.

2016
II kv Ervita mikrobioloogiline analüüs.
III kv 2016 Ervita keemiline analüüs
III kv 2016 Ervita raud.
  
2015
I kv 2015 üldraud
II kv 2015 üldraud

   
Vao küla 

Vee kvaliteet vastab Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

2016
II kv 2016 Vao keemiline analüüs.
II kv 2016 Vao joogivee mikrobioloogiline analüüs.

2015
IV kv 2015 keemiline ja mikrobioloogiline analüüs

Kalitsa küla 

Vee kvaliteet vastab Eestis kehtivatele joogivee kvaliteedinõuetele.

Joogivee keemiline analüüs 2013     
Joogivee mikrobioloogiline analüüs 2013