Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Liitumine ÜVK-ga
Vee hind
Veenäitude teatamine
Järva valla ÜVK arendamise kava 2012-2024
print

 Veenäit tuleb teatada hiljemalt iga kuu esimese tööpäeva hommikuks.

Hiljem teatatud veenäidud on informatiivsed, mida ei saa kasutada arvete koostamisel.

Teata veenäit helistades:    +372 3846 052
                     sõnumiga:    +372 5237 781
                     e-postiga:    info@jarvahaldus.ee
Sõnumi ja e-posti sisuks kirjuta: 
nimi (kelle nimel on leping), aadress ja veenäit.