Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Projektist
Koeru kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine
print

AS Koeru Kommunaalile eraldas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 16. novembril 2009. a  Taotluse rahuldamise otsusega nr 1-25/71 Euroopa Regionaalarengu Fondist projektile "Koeru kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine" toetust 503 304,23 €.
Teostatava projekti number on 2.3.0401.09-0049.
Projekti abikõlblikkuse perioodi algus on 02.01.2010 ning lõpp 31.12.2012. a.