Firmast Soojusenergia Kontakt Vesi ja heitvesi Info Teated
Projektist
Koeru kaugküttesüsteemide rekonstrueerimine
print

AS Koeru Kommunaal kirjutas augustis 2009. a taotluse Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks" toetuse saamiseks Koeru Sõpruse katlamaja ja kaugküttetrasside rekonstrueerimiseks.
16. novembril 2009. a  tegi rakendusüksus SA Keskkonnainvesteeringute Keskus taotluse rahuldamise otsuse ja eraldas ERF-i (Euroopa Regionaalarengu Fond) meetmest projekti toetuseks  7 875 000 Eesti krooni (503 304,23 €). Kogu projekti elluviimiseks pidi AS Koeru Kommunaal lisama omaosaluse katteks sama suure summa.
Omaosalust oli võimalik katta ainult pangalaenu abil, kuid 2010. ja 2011. a esimeses pooles pangad ei  pidanud meie projekti rahastamist väärivaks ja negatiivseks peeti olukorda, kus ühes ettevõttes oleks samaaegselt töös kaks suurt projekti (Koeru aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine ning Koeru kaugküttesüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd).
2011. a suvel saavutati SEB Pangaga suuline kokkulepe laenu saamiseks ning 20.07.2011 kuulutati välja riigihange 1,5 MW hakkepuidul töötava Koeru Sõpruse katlamaja ehituseks ja ligikaudu ühe km soojustrasside rekonstrueerimiseks. Riigihange nurjus, kuna kaks pakkumust ei vastanud hankedokumentides esitatud nõuetele ja kolmas pakkumus ületas tunduvalt meie  rahastamisvõimalusi.
Vajadusest leida võimalusi taastuvenergiaallikate suuremaks kasutamiseks ja soojusenergia hindade alandamiseks, kuulutati 04.10.2011. a uuesti välja riigihange katlamaja ja soojustrasside projekteerimis-ehitustöödeks. Seekordne hange osutus edukaks. Kohe esitati ka projekti rahastamise laenutaotlused kolmele pangale. Parima pakkumise tegi SWEDBANK AS.  Laenuleping pangaga allkirjastati 31.01.2012. a.
Projekteerimis-ehitusleping allkirjastati projekteerimis-ehitushanke  võitja OÜ Märja Montega 1.02.2012. a.
Vana kivisöel töötava katlamaja lammutamise ja rekonstrueeritavate soojustrasside ehitusega  alustas Märja Monte OÜ kevadel kohe pärast kütteperioodi lõppu.
Rekonstrueeritud trassid võeti kasutusele juba kütteperioodi algul  septembrikuu eelviimasel nädalal. Katlamajas olid oktoobri lõpuks samuti kõik seadmed paigaldatud ja katla proovikäivitus toimus novembri esimestel päevadel. Rekonstrueeritud katlamaja alustas Koeru aleviku soojusenergiaga varustamist 6. novembril 2012. a.